Vy, kteří o nás slyšíte poprvé, dovolte nám malé představení naší společnosti.
LabMediaServis s.r.o., byla založena v roce 2007 jednateli MVDr. Tomášem Krejčím a Ing. Luďkem Paprskárem společně s dalšími 5 ti zaměstnanci, jako společnost zabývající se výrobou kultivačních médií, krevních derivátů a diagnostických roztoků. Společnost zaměstnávala a v současné době zaměstnává i cizí státní příslušníky na vyšších pozicích, kteří dokáží vnést nové poznatky do výroby.

Společnost je od samotného založení certifikována systémem jakosti ISO 9001, 14001 a 13485.

Během 10let působení na českém trhu se panu jednateli MVDr. Tomáši Krejčímu a pracovnímu kolektivu, jež má v současné době 24 zaměstnanců, podařilo společnost rozšířit nejen o větší nabídku IVD, ale i o veterinární diagnostiku.    

Zákazníky LabMediaServis s.r.o. jsou nejen mikrobiologické laboratoře, kterým jsou určeny položky in vitro diagnostiky v rozsahu 90%, ale i diagnostické roztoky a další výrobky, z nichž některé jsou vyráběny přímo na přání zákazníka, dle jeho receptury. Tato flexibilita je naší velikou předností.

Všechny vyrobené produkty patřící do kategorie in vitro diagnostiky jsou připravovány dle zavedeného systému jakosti ISO, počínaje příjmem surovin až po distribuci k zákazníkovi. Každá výrobní šarže je podrobena výstupní kontrole kvality a je expedována až při potvrzení shody s předem definovanými kritérii.

Dalšími významnými zákazníky jsou veterinární ústavy, pro které jsou určeny položky se zaměřením na jejich požadavky.

V posledních dvou letech jsme se zaměřili mimo jiné i na problematiku mastitid u skotu, kde se nám podařilo vyvinout výrobek pod názvem PM test. Tento výrobek je určen na diagnostiku bakterií až do druhu. V květnu 2017 byl PM test oceněn na Veletrhu Animal TECH konajícím se v Brně zlatou medailí. Ceny uděloval časopis Náš chov.  Podobným produktem první generace je Micromast.

Pokud ještě zůstaneme u skotu, dalším produktem, a to dokonce s uznaným patentem, je souprava určená na odběr vzorku pro vyšetření endometritid a metritid u velkých hospodářských zvířat jako jsou dojnice a klisny.

Poslední skupinou zákazníků jsou laboratoře zaměřené na vyšetřování kvality vody a potravin.

Všech skupin zákazníků si velice vážíme, i jim patří velké poděkování, že svými podněty, požadavky se podílejí na vývoji dalších médií, roztoků a krevních derivátů.

Pro rozvoj naší společnosti je i velkým přínosem spolupráce s Výzkumným ústavem veterinárního lékařství v Brně, např. při vývoji MIC setů určených pro veterinární lékařství.

V současné době naše produkty rozvážíme nejen po celé České republice, na Slovensko, ale i do Polska a do Ruska. Rozvíjíme realizaci spolupráce i v okolních zemích EU.

LabMediaServis aktivně přistupuje i k různým charitativním projektům, má i vstřícný postoj k maminkám starajících se o malé děti, kterým vytváří vhodné zázemí, aby se mohli aktivně podílet na dalším rozvoji společnosti

Hana Krejčovská
jednatelka společnosti